Diễn giả tại sự kiện

Phát biểu định hướng và chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án 4.0 của Việt Nam
Phát biểu khai mạc và đề dẫn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
Phát biểu chào mừng

Ông Chu Ngọc Anh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Phát biểu khai mạc
Chuyên đề 1

Ông Phan Tâm

Thứ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát biểu khai mạc
Chuyên đề 2

TS. Cao Đức Phát

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban TT Ban KTTW

Phát biểu khai mạc
Chuyên đề 3

Ông Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử
và Kinh tế số, Bộ Công thương

PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

TỌA ĐÀM

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ AN NINH MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN IOT
CHUYÊN ĐỀ 2: ỨNG DỤNG IOT TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH
CHUYÊN ĐỀ 3: INTERNET CÔNG NGHIỆP VÀ CUỘC CÁCH MẠNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT